F.E.C-ohjelmien toteuttajat

MJS-Training Oy

MJS-Training kouluttaa ja rekrytoi. Myynnin ja asiakaspalvelun valmennuspalveluja olemme tuottaneet vuodesta 1991 ja erilaisia F.E.C-rekrytointiohjelmia vuodesta 2006. Toimitilamme ovat Lauttasaaressa.

Valmentajina toimivat kauppakorkean tai ammattikorkeakoulujen opettajat ja omien erityisalojensa pro-konsultit.

Toimintamallina MJS:ssä on aina luottamuksellinen ja yksilöllinen palvelu ja asiakkaan kunnioitus; on sitten kyse työtä hakevasta henkilöstä tai yrityksestä, joka miettii yrityksensä rekrytointi- ja koulutustarpeita. Koska olemme hyvän myynnin ja asiakaspalvelun kouluttaja, haluamme myös itse olla positiivisena ja tehokkaana palveluesimerkkinä.

F.E.C-ohjelmalla helpotamme yritysten rekrytointia etsimällä toimistoon, asiakaspalveluun, myyntiin ja esimiestyöhön pätevät ja sopivat osaajat.

Primetieto Oy

Primetieto Oy on rekrytoivaan työvoimakoulutukseen erikoistunut yritys. Vahvuutemme on yhteistyö rekrytoivien yritysten ja työnhakijoiden kanssa. Hakemalla koulutukseemme pääset kontaktiin mielenkiintoisten, työntekijää hakevien yritysten kanssa. Koulutustemme opetussisällöt on suunniteltu työelämän tarpeista lähtien ja tukemaan opiskelijoiden työllistymistä.

Olemme järjestäneet yli 140 rekrytoivaa työvoimakoulutusta ja tuloksemme ovat olleet hyviä. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä koulutustemme sisältöön ja kolme neljästä koulutuksiimme osallistuneesta työnhakijasta on työllistynyt koulutuksen päättyessä.

Toimintamme perustuu vahvasti verkottumiseen. Teemme yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Tämä toimintatapa tekee meistä hyvin joustavan ja pystymme näin reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden ja työnhakijoiden tarpeiden muutoksiin.

Saranen Consulting Oy

Saranen Consulting Oy on Espoon Innopolissa sijaitseva ICT-alan resursointiin, rekrytoiviin koulutusohjelmiin (F.E.C.) ja liiketoiminnan konsultointiin keskittynyt yritys, jonka palveluksessa on yhteensä 48 vakituisessa työsuhteessa olevaa konsulttia, projektipäällikköä ja koordinaattoria. Saranen Consulting Oy on toiminut vuodesta 1991 lähtien, ja yrityksen toiminta perustuu ICT-alan liiketoiminnan ja markkinoiden ymmärrykseen, henkilö- ja soveltuvuusarviointiosaamiseen sekä syvälliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen ICT-alan yritysten, koulutusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Olemme toteuttaneet tähän mennessä yli 60 rekrytoivaa rekrytointiohjelmaa (F.E.C.) ja näiden kautta on jo yli 1200 työnhakijaa löytänyt uuden vakituisen työpaikan. Monelle rekrytointiohjelma on myös tarjonnut väylän tavallista nopeampaan urakehitykseen. Kouluttajakumppaneinamme ICT-ohjelmissa toimivat asiantuntijakouluttajat Sovelto, Tieturi, Teleware ja Salcom sekä Eduhouse. Suunnittelemme ja toteutamme rekrytointiohjelmat ICT-alan yritysten todellisista osaamis- ja rekrytointitarpeista ja tämä yhdessä ohjelman aikaisen ammatillisen kehittymisen kanssa takaa sen, että työt jatkuvat myös ohjelman jälkeen.

Vuoden 2012 alusta lähtien Saranen Consulting on ollut osa Barona Group:ia ja yhdistää jatkossa toimintansa Barona IT Oy:n asiantuntijoiden kanssa luoden merkittävästi lisää uusia mahdollisuuksia niin ICT-alan työnhakijoille kuin yrityksillekin.

Suomen ympäristöopisto SYKLI

SYKLI on valtakunnallinen ammatillinen erikoisoppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden osaamisen vahvistaminen ja toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2002 perustetussa yrityksessä työskentelee noin kolmekymmentä henkilöä.

Sykli tarjoaa aikuisille suunnattua ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta sekä sitä tukevaa konsultointi- ja palvelutoimintaa ympäristöhuollon, vesihuollon, laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen, teollisen puhtaanapidon sekä ympäristölogistiikan alueilla. Asiakkainamme on yrityksiä, kouluja, oppilaitoksia, julkishallintoa ja yksityishenkilöitä. Sykli tekee tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. http://www.sykli.fi

TalentGate

TalentGate Oy on palvellut yrityksiä ja työnhakijoita vuodesta 2004 lähtien monipuolisin ura-, työnhaku-, rekrytointi- ja työvoimakoulutuspalveluin. Lisäksi olemme yritysten kumppani irtisanomistilanteissa, autamme irtisanottuja monipuolisin outplacement-palveluin.

TalentGaten FEC-koulutukset on suunnattu sekä kokeneille että vastavalmistuneille korkeakoulutetuille työnhakijoille, koulutustausta on useimmin joko kaupallinen tai tekninen. FEC-koulutustemme teemoja ovat mm. myynti, markkinointi & digitaaliset kanavat, projektinhallinta (sis. IPMA –sertifioinnit), kansainvälinen liiketoiminta, juridiikka, taloushallinto ja työelämätaidot. Lisätietoa osoitteessa www.talentgate.fi

Katso myös ohjelmat »